S-Anon International Family Groups

Co to jest S-Anon?

people talkingS-Anon jest wspólnotą krewnych i przyjaciół seksoholików, którzy dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzieją aby pomóc sobie w rozwiązywaniu podobnych problemów. W naszym programie zdrowienia używamy program Anonimowych Alkoholików który wykorzystuje Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholoków. Dwanaście Koncepcji S-Anon dają nam wskazówki jak mamy postępować pomiędzy sobą w sprawach urzędowych. W S-Anon nie ma obowiazkowych składek za członkowstwo : jesteśmy samowystarczalni dzieki dobrowolnym datkom uczestników spotkań.

S-anon nie jest związane z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub jakąkolwiek instytucją; nie chce brać udziału w jakichkolwiek sporach i nie popiera ani nie odrzuca żadnego stanowiska w innych sprawach. Naszym glównym celem jest zdrowienie, tak aby zmniejszyć działanie skutków seksoholizmu na nasze życie i pomoc rodzinom oraz przyjaciołom seksoholików. Osiągamy to przez praktykowanie Dwanastu Kroków i Dwanastu Tradycji S-Anon w naszym życiu i przez dodawanie otuchy i wsparcia rodzinom seksoholików.