S-Anon International Family Groups

Dwanascie Tradycji S-Anon

Dwanaście Tradycji, to wskazówki dla grupy S-Anon jako jednostki i S-Anon jako całości. Te podstawy , na ktorych opierają się grupy S-Anon powstały z doświadczeń grup i długiej historii innych programów opierających się na 12 krokach. Są środkami, dzieki którym S-Anon utrzymuje swą jedność i odnosi się do otaczającego nas świata.

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności grupowej.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek by się objawiał w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami – oni nami nie rządzą.
 3. Bliscy seksoholika, którzy zbieraja sie w celu wzajemnej pomocy mogą nazywać się grupą rodzinną S-Anon, pod warunkiem że jako grupie nie przyświeca im żaden inny cel. Jedyneym warunkiem przynależności jest problem bliskiej osoby z seksoholizmem.
 4. Każda grupa powinna być całkowicie niezależna, z wyjątkiem spraw, które dotyczą innych grup lub Wspólnoty S-Anon lub SA jako całości.
 5. Każda grupa S-Anon ma tylko jeden główny cel: nieść pomoc rodzinom seksoholika. Realizujemy to przez stosowanie 12 kroków S-Anon oraz przez wspieranie i rozumienie naszych bliskich dotkniętych seksoholizmem i przyjmując i dając komfort dla rodzin seksoholików.
 6. Grupa rodzinna S-Anon nie powinna nigdy popierać, finansować ani użyczać swej nazwy żadnym pokrewnym działaniom, czy zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby sprawy majątkowe, prestiżowe bądź ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. Pomimo odrębności, powinnyśmy zawsze współpracować z SA.
 7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i odmawiać wsparcia materialnego z zewnątrz.
 8. Działalność we Wspólnocie S-Anon powinna na zawsze pozostać honorowa, możemy jednak zatrudniać specjalnych pracowników w służbach S-Anon.
 9. Nasze grupy , nie powinny nigdy stać się organizacjami, możemy jednak tworzyć służby i komisje odpowiedzialne bezpośrednio wobec tych, którym służą.
 10. Grupy rodzinne S-Anon nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza Wspólnoty, ażeby nasze imię nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamie. Musimy stale zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia, telewizji i filmu. Ze specjalną troską strzeżemy anonimowość każdego uczestnika S-Anon i SA.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji zostało zaadoptowanych za zgodą Alkoholics Anonymous World Services, Inc. („AAWS”). Zgoda na adaptację i przedruk Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji nie oznacza, że AAWS zaaprobowało treść niniejszej publikacji, ani że AAWS koniecznie zgadza się z poglądami w niej wyrażonymi. AA to program zdrowienia z alkoholizmu. Wykorzystanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji w związku z programami, które są wzorowane na AA, ale które dotyczą innych problemów albo używanie ich w jakimkolwiek kontekście niezwiązanym z AA nie zmienia zastrzeżeń zawartych w poprzednich dwóch zdaniach.