S-Anon International Family Groups

Literatura S-Ateen

Członkowie S-Ateen są zachęcani do czytania literatury S-Anon i S-Ateen jako narzędzii, które pomagają radzić sobie z problemami . Książki i broszury Alateen są również uważane za Literaturę Zatwierdzoną przez Konferencję do używania podczas mityngów S-Ateen.