S-Anon International Family Groups

Nadzieja & Pomoc

womanW S-Anon dowiadujemy się , że jest nadzieja na zmianę naszego życia. Słyszymy innych, którzy byli kiedyś w podobnej sytuacji, mówiących jak rozwiązują swoje problemy i stają się ludźmi , którymi chcieliby być. Czy nasi członkowie rodziny lub przyjaciele kiedykolwiek będa szukać trzeźwości lub nie, odkrywajac nasze samoniszczące zachowania w bezpiecznym otoczeniu grup S-Anon jest dużym krokiem w kierunku wolności i zdrowienia.

Zauważyliśmy , że jeżeli zastosujemy pozytywne działanie pomagając sobie, pomoc czeka na nas w S-Anon. Znaleźliśmy milość i wsparcie kiedy dzieliliśmy się doświadczeniami i słuchaliśmy innych, którzy mieli podobne przeżycia i emocje do naszych. To stało się podłożem, na którym rozpoczeliśmy budowę nowego życia.  Dzielenie się z innymi członkami grupy uświadomilo nam , że nie ma sytuacji beznadziejnych. Pokazalło nam , że możemy nauczyc sie patrzeć na naszą sytuacje w nowym świetle, bardziej pozytywnym. Nasze doświadczenia nauczyły nas , że mamy wybory, i że nie musimy czuć się jak w sytuacji bez wyjścia.